محل تبلیغ شما

لیست مغازه ها

فروش مغازه در شاهين شهر
موقعیت: اصفهان - اصفهان - منطقه 1
قیمت متری: 1,250,000 تومان
قیمت کل: 12,500,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
فروش مغازه در کیانپارس اهواز
موقعیت: خوزستان - اهواز - کیانپارس
قیمت متری: 11,200,000 تومان
قیمت کل: 205,000,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
فروش مغازه در کرج
موقعیت: البرز - کرج - منطقه 1
قیمت متری: 1,200,000 تومان
قیمت کل: 1,440,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
فروش مغازه 5 متری
موقعیت: خوزستان - اهواز - نادری
قیمت متری: 3,500,000 تومان
قیمت کل: 17,500,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
21 بهمن 1393
فعال تا:
19 مرداد 1394