محل تبلیغ شما

لیست ویلا ها و خانه ها

فروش خانه ویلایی
موقعیت: خوزستان - اهواز - کیانپارس
قیمت متری: 500,000 تومان
قیمت کل: 450,000,000 تومان
نوع ملک:
ويلا - خانه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
21 بهمن 1393
فعال تا:
19 مرداد 1394
رهن و اجاره ویلایی 120 متری
موقعیت: خوزستان - اهواز - کیانپارس
ودیعه: 16,000,000 تومان
اجاره: 250,000 تومان
نوع ملک:
ويلا - خانه
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
21 بهمن 1393
فعال تا:
19 مرداد 1394
فروش ویژه خانه ویلایی با سند ملکی
موقعیت: خوزستان - اهواز - زیتون
قیمت متری: 32,000 تومان
قیمت کل: 456,000,000 تومان
نوع ملک:
ويلا - خانه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
21 بهمن 1393
فعال تا:
18 مرداد 1394