محل تبلیغ شما

لیست زمین ها

فروش زمین محمودآباد مازندران با کاربری صنعتی دارای برق
موقعیت: مازندران - ساری - سایر مناطق
قیمت متری: 156,000 تومان
قیمت کل: 390,000,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
صنعتی
تاریخ ثبت:
08 آذر 1395
فعال تا:
06 خرداد 1396
فروش زمین مسکونی در شاهین شهر
موقعیت: اصفهان - اصفهان - منطقه 1
قیمت متری: 7,000,000 تومان
قیمت کل: 122,500,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
---
تاریخ ثبت:
10 بهمن 1395
فعال تا:
06 مرداد 1396
فروش زمین
موقعیت: خوزستان - اهواز - زیتون
قیمت متری: 12,000 تومان
قیمت کل: 9,600,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
21 بهمن 1393
فعال تا:
18 مرداد 1394
فروش ویژه زمین 180 متری
موقعیت: خوزستان - اهواز - کیانپارس
قیمت متری: 250,000 تومان
قیمت کل: 17,500,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
21 بهمن 1393
فعال تا:
18 مرداد 1394