محل تبلیغ شما

لیست املاک

فروش زمین محمودآباد مازندران با کاربری صنعتی دارای برق
موقعیت: مازندران - ساری - سایر مناطق
قیمت متری: 156,000 تومان
قیمت کل: 390,000,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
صنعتی
تاریخ ثبت:
08 آذر 1395
فعال تا:
06 خرداد 1396
اجاره آپارتمان مبله در شاهین شهر
موقعیت: اصفهان - اصفهان - سایر مناطق
ودیعه: 10,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
10 بهمن 1395
فعال تا:
06 مرداد 1396
رهن خانه در شاهین شهر
موقعیت: اصفهان - اصفهان - سایر مناطق
قیمت متری: 650,000 تومان
قیمت کل: 97,500,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
---
تاریخ ثبت:
10 بهمن 1395
فعال تا:
06 مرداد 1396
فروش زمین مسکونی در شاهین شهر
موقعیت: اصفهان - اصفهان - منطقه 1
قیمت متری: 7,000,000 تومان
قیمت کل: 122,500,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
---
تاریخ ثبت:
10 بهمن 1395
فعال تا:
06 مرداد 1396
فروش زمین کشاورزی شاهین شهر
موقعیت: اصفهان - اصفهان - منطقه 1
قیمت متری: 450,000 تومان
قیمت کل: 90,000,000 تومان
نوع ملک:
املاک کشاورزی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مزروعی
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
فروش مغازه در شاهين شهر
موقعیت: اصفهان - اصفهان - منطقه 1
قیمت متری: 1,250,000 تومان
قیمت کل: 12,500,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
فروش آپارتمان در اصفهان با وام مسکن
موقعیت: اصفهان - اصفهان - منطقه 1
قیمت متری: 12,000,000 تومان
قیمت کل: 9,600,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
فروش مغازه در کیانپارس اهواز
موقعیت: خوزستان - اهواز - کیانپارس
قیمت متری: 11,200,000 تومان
قیمت کل: 205,000,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
فروش مغازه در کرج
موقعیت: البرز - کرج - منطقه 1
قیمت متری: 1,200,000 تومان
قیمت کل: 1,440,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 بهمن 1395
فعال تا:
04 مرداد 1396
رهن و اجاره آپارتمان
موقعیت: خوزستان - اهواز - کیانپارس
ودیعه: 20,000,000 تومان
اجاره: 220,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
21 بهمن 1393
فعال تا:
18 مرداد 1394
12